CiałoWiedza

Dlaczego niektórzy ludzie są niemowami?

Miliony żywych istot na naszej planecie wykorzystuje dźwięki do komunikowania się ze sobą.

Ludzie posiadają też głos – umiejętność wydobywania z siebie dźwięków i rozmowy.

Ale o ile jednych natura obdarzyła głosem bardzo szczodrze, są i tacy, którzy nie potrafią wydobyć z siebie ani słowa – są niemi.

Ale dlaczego niektórzy ludzie nie są w stanie rozmawiać?

Pod względem fizycznym za głos w ciele człowieka odpowiadają jama nosowa i jama ustna, nagłośnia, krtań, oskrzela, płuca, mięśnie klatki piersiowej i jamy brzusznej

A zgodną współpracę wszystkich tych organów koordynuje ośrodkowy układ nerwowy.

Kiedy wydychamy powietrze, wprawia ono fałdy głosowe w wibracje i tworzą się fale dźwiękowe.

Jednak ważne jest też to, że między głosem i słuchem istnieje bezpośrednia więź: głos nie może się rozwijać bez udziału organów słuchu.

Przecież jeżeli nie ma słuchowej percepcji dźwięków, to ośrodki mowy w mózgu nie są stymulowane, i nie ma “wzorca”, poprzez naśladowanie którego powstają dźwięki mowy.

Właśnie dlatego najczęstszą przyczyną braku głosu jest głuchota.

Człowiek może być niemową od urodzenia albo stracić umiejętność mowy w wieku dziecięcym lub jako dorosły.

Przyczyną wrodzonej głuchoniemoty najczęściej są: urazy okołoporodowe, niedorozwój albo uszkodzenie mózgu, zwłaszcza w obszarach ośrodków mowy; uszkodzenie peryferycznych organów mowy, do których należą rozszczep wargi albo podniebienia; niedorozwój umysłowy lub psychiczny.

Utratę mowy u człowieka, który wcześniej potrafił mówić, i który ma sprawny słuch, nazywamy “afazją”.

Zwykle afazja powstaje podczas uszkodzenia obszarów mowy w korze mózgowej.

Przyczyną afazji może też być pląsawica Huntingtona, związana z mutacją genu, kodującego białko – huntingtynę.

W wyniku nadmiernego nagromadzenia tego białka staje się ono toksyczne i doprowadza do obumarcia neuronów, odpowiedzialnych za mowę.

Istnieje też taka odmiana niemoty, jak mutyzm.

Oznacza on stan, kiedy człowiek, który pod względem fizycznym jest w stanie mówić i rozumieć mowę innych, nie odpowiada przy tym na pytania i nie podejmuje kontaktu werbalnego z otoczeniem.

Mutyzm zwykle jest skutkiem lęku, strachu albo traumy psychicznej.

Możliwy jest mutyzm z powodu lęku przed własnym głosem albo tłumionej chęci zwrócenia na siebie uwagi.

Mutyzm może być wybiórczy. W takim przypadku człowiek rozmawia tylko z określonym kręgiem ludzi,
a w przypadku konieczności rozmowy z kimś, kto do tego kręgu nie należy, traci mowę.

Jako kompensacja braku mowy i słuchu głuchoniemi zwykle posiadają bardziej rozwiniętą mimikę, są wrażliwi na światło, podatni na bodźce dotykowe i wibracje.

Dlatego, aby nauczyć osobę niesłyszącą dźwięków, wykorzystuje się czasem technikę, w której pacjent przykłada dłoń do krtani i klatki piersiowej.

W ten sposób czuje wibracje tych dźwięków, których nie może usłyszeć.

Do komunikacji z innymi głuchoniemi mogą wykorzystywać dźwięki pozajęzykowe, czytanie z ruchu warg i język gestów.

A w języku gestów nawet śpiewają piosenki, oraz mogą gestykulować przez sen, podobnie jak mówią przez sen osoby, które potrafią mówić.

Głuchoniemi doskonale się ze sobą dogadują, bo trudno im się pokłócić: kiedy się odwrócą, już nie da się na nich nakrzyczeć.

Ciekawe jest to, że w niektórych religiach istnieją zwyczaje, związane ze ślubami milczenia, czyli w sposób sztuczny imitujące niemotę i pozwalające osiągnąć stan oświecenia.

A wy lubicie rozmawiać, czy wolicie pomilczeć?

Facebook Comments

Related Articles

Back to top button
Close
Close